Η TAROM αναζητά GSA στην Ινδία

Υπάρχουν φήμες στην αγορά για πιθανή πτήση της TAROM προς την Ινδία. Στα τέλη Μαΐου, ο Υπουργός Μεταφορών ξεκίνησε την ιδέα μιας διαδρομής Βουκουρέστι - Νέο Δελχί.

0 571

Ναι, ο τίτλος είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό το βήμα προς μια απευθείας διαδρομή προς την Ινδία; Στα τέλη Μαΐου, Ο Υπουργός Μεταφορών ξεκίνησε την ιδέα της διαδρομής Βουκουρέστι - Νέο Δελχί, που θα μπορούσε να λειτουργήσει από την TAROM με αεροσκάφη Boeing 737-800NG.

Θεωρητικά, το νέο αεροσκάφος 737-800NG θα είχε αυτονομία πτήσης προς την Ινδία, αλλά η εγκεκριμένη διαδρομή στις λειτουργίες του διερχόμενου εναέριου χώρου έχει μεγάλη σημασία. Υπενθυμίζουμε ότι ένα Boeing 737-800NB μπορεί να πετάξει έως και 5400 χιλιόμετρα.

Η TAROM αναζητά Γενικό Αντιπρόσωπο Πωλήσεων στην Ινδία

Επιστρέφοντας στο tilu, η TAROM αναζητά GSA στην Ινδία. Συγκεκριμένα, Γενικός Πράκτορας Πωλήσεων (GSA) που αντιπροσωπεύει την TAROM στην ινδική αγορά. Ο κατάλογος των εργασιών είναι μακρύς, αλλά, μεταξύ των εργασιών που επιθυμεί η TAROM, βρήκαμε επίσης το βασικό σημείο: «Προώθηση και πώληση εγγράφων αεροπορικής μεταφοράς στις πτήσεις της TAROM». Θα έπρεπε να αφορά απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρουμανίας και Ινδίας;

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με όλες τις εργασίες GSA στην Ινδία.

- Εκπροσώπηση της εταιρείας TAROM στην αγορά της Ινδίας.

- Προώθηση και πώληση εγγράφων αεροπορικής μεταφοράς σε πτήσεις TAROM.

- Εξασφάλιση επαρκούς χώρου στα γραφεία του εκχωρημένου προμηθευτή αποκλειστικά για τις δραστηριότητες που εκτελούνται προς όφελος της εταιρείας TAROM.

- Κράτηση θέσεων για επιβάτες και συναφείς δραστηριότητες.

- Επιλογή και διορισμός υποπροσώπων στην Ινδία. Η GSA θα είναι άμεσα υπεύθυνη για τη δραστηριότητα που ασκούν αυτοί οι υποπράκτορες σχετικά με την πώληση μεταφορικών εγγράφων, για την εκκαθάριση της ισοδύναμης τους αξίας και για την εφαρμογή από τους υποπράκτορες των κανόνων σχετικά με τα τιμολόγια και τις αποφάσεις της IATA.

- Επιβλέπει και εκπαιδεύει το προσωπικό της και τους διαπιστευμένους αντιπροσώπους της στην επικράτεια της GSA καθώς και τον διακανονισμό των πωλήσεων που πραγματοποιούνται στο απόθεμα μεταφορικών εγγράφων της εταιρείας TAROM.

- Διανομή και προβολή του προγράμματος πτήσεων της TAROM καθώς και του διαφημιστικού υλικού που παρέχει η εταιρεία TAROM.

- Οργάνωση της προώθησης των προϊόντων της εταιρείας TAROM, σύμφωνα με σχέδιο και προϋπολογισμό προώθησης που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη, με την υποστήριξη των δαπανών από την GSA.

- Λήψη μέτρων για την ενίσχυση της φήμης της εταιρείας TAROM στην επικράτεια της GSA σε σχέσεις με κυβερνητικές αρχές, επίσημους και ανεπίσημους οργανισμούς, τον Τύπο, το κοινό και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.

- Η διαβίβαση στην τριμηνιαία Εταιρεία TAROM ή/και κατόπιν αιτήματος έκθεσης δραστηριότητας, των συνθηκών της αγοράς, των στατιστικών καθώς και των τοπικών κανονισμών με ισχύ για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στη σύμβαση από την GSA.

- Συμπλήρωση και διαβίβαση σύμφωνα με τους νομικούς όρους των εγγράφων που αναφέρονται στους τοπικούς, διεθνείς κανονισμούς και σε αυτούς που ισχύουν στην αγορά της εταιρείας TAROM. Κατόπιν αιτήματος, η GSA θα θέσει στη διάθεση της εταιρείας TAROM τυχόν πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται.

- Εκπροσώπηση και συνδρομή της εταιρείας TAROM, κατόπιν αιτήματος, στις σχέσεις της με κυβερνητικές αρχές, άλλες τοπικές αρχές, αξιωματούχους, γραφεία και φορείς συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της IATA, που ενεργοποιούν ή ελέγχουν την επικράτεια της GSA. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή αναφέρονται επίσης στην εκπροσώπηση και βοήθεια σε περίπτωση λειτουργίας αεροδρομίου, απόκτηση αδειών υπερπτήσεων και προσγείωσης, χρονοθυρίδες αεροδρομίου, διαβίβαση εγγράφων στις αεροναυτικές αρχές κ.λπ.

- Ενεργοποίηση ως κύριας διεπαφής της TAROM σε σχέση με την BSP India, με αναφορά σε όλες τις διοικητικές πτυχές που σχετίζονται με το παρόν TAROM στην BSP Ινδίας (π.χ. σχέση της TAROM με πρακτορεία IATA, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της υπογραφής συμφωνιών αεροπορικών πρακτορείων με τις υπηρεσίες της IATA ζητώντας την «Αρχή έκδοσης εισιτηρίων»)·

- Κατανομή της «Αρχής έκδοσης εισιτηρίων» στους πράκτορες της IATA που ορίζονται από την TAROM στην BSP της Ινδίας.

- Έκδοση ή/και επανέκδοση εγγράφων μεταφοράς TAROM σε όλα τα γραφεία της, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου (αν υπάρχουν), αντίστοιχα: αεροπορικά εισιτήρια για μεταφορά επιβατών, υπέρβαρες αποσκευές, EMD και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με τις αεροπορικές μεταφορές. Σε περίπτωση που αυτά τα έγγραφα εκδόθηκαν λανθασμένα ή λείπουν, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της GSA να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες, η GSA θα είναι υπεύθυνη για την κάλυψη ολόκληρης της ζημιάς.

- Τήρηση στατιστικών στοιχείων και αρχείων σχετικά με έγγραφα που λαμβάνονται, πωλούνται και λογιστικοποιούνται.

- Πληρωμή τιμολογίων για λογαριασμό της TAROM κατόπιν αιτήματος και με εξουσιοδότηση που ελήφθη από το Οικονομικό Τμήμα TAROM.

Λεπτομέρειες για Άμεση απόκτηση - GSA Ινδίας

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Οκτωβρίου 2018. Η GSA με το χαμηλότερο απαιτούμενο επίπεδο προμήθειας θα επιλεγεί σύμφωνα με όλους τους όρους. Αναμένουμε τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις της TAROM.

Ευχαριστώ, Octavian Barbur για την συμβουλή!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.