Η κατάσταση συναγερμού στη Ρουμανία θα παραταθεί για άλλες 30 ημέρες (ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 49 της 13.10.2020)

1 2.207

Το καθεστώς συναγερμού στη Ρουμανία θα παραταθεί για άλλες 30 ημέρες, αρχής γενομένης από τις 15 Οκτωβρίου 2020. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ εξέδωσε την ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 49 της 13.10.2020, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα μέτρα σε κατάσταση συναγερμού για την πρόληψη και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 49 από 13.10.2020

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των παραγόντων κινδύνου σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2, στη ρουμανική επικράτεια στις 11.10.2020, που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Εθνικού Κέντρου Συντονισμού και Διαχείρισης της Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την επιμονή αυξημένου αριθμού μολυσμένων ατόμων στην εθνική επικράτεια, καθώς και την καθημερινή εμφάνιση νέων κρουσμάτων μολυσμένων ατόμων, πτυχές που προκαλούν συνεχή πίεση στη διαχειριστική ικανότητα των διοικητικών-εδαφικών μονάδων και του υγειονομικού Σύστημα,

στο πλαίσιο της ανάγκης δημιουργίας των αναγκαίων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών για τη σταδιακή επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα επαρκές επίπεδο εγρήγορσης στο επίπεδο των συνιστωσών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης,

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 7 ^ 1 του Επείγοντος Διατάγματος της Κυβερνήσεως αρ. 11/2020, σχετικά με τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ιατρικών περιστατικών, καθώς και ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με τη θέσπιση της καραντίνας, που εγκρίθηκαν με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις με τον Ν. 20/2020, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, σχετικά με την εξουσιοδότηση του Υπουργού Εξωτερικών, Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτάκτων Καταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών να διατάξει κάθε απαραίτητο μέτρο για καταστάσεις όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, όπως καθώς και ΓΔ αρ. 557/2016 για τη διαχείριση των τύπων κινδύνου,

Σύμφωνα με το άρθ. 4 παρ. (1) αναμμένο. γ) και δ) και άρθ. 81 του ΓΕΩ. όχι. 21/2004 για το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 και άρθ. 11 παράγρ. (1) του Νόμου αριθ. 136/2020 αναδημοσίευση, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας σε καταστάσεις επιδημιολογικού και βιολογικού κινδύνου, το άρθ. 9 παράγρ. 1, άρθ. 32 παράγρ. 2, άρθ. 37, άρθ. 41, άρθρ. 42 παράγρ. 1, άρθ. 43 παράγρ. 1, άρθ. 44 παρ. 2 και 3, άρθ. 45 παρ. 1 και άρθ. 71 του Νόμου αρ. 55/2020 σχετικά με ορισμένα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, του άρθ. 20 λιτ. ιβ) του Εκτάκτου Κυβερνητικού Διατάγματος με αρ. 21/2004 για το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, που εγκρίθηκε με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις με τον Νόμο αριθ. 15/2005, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, και του άρθ. 2 και άρθ. 4 της Κυβερνητικής Απόφασης αριθ. 94/2014 για την οργάνωση, λειτουργία και σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής Ειδικών Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης,

Η Εθνική Επιτροπή για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης το εγκρίνει
ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1 Προτείνεται η παράταση του καθεστώτος συναγερμού σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, για περίοδο 30 ημερών, αρχής γενομένης από τις 15.10.2020.

Άρθρο 2 Τα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που προκαλούνται από τον ιό SARS-CoV-2, που είναι απαραίτητο να εγκριθούν από τις 15.10.2020, στο τρέχον επιδημιολογικό πλαίσιο, παρέχονται στο Παράρτημα 1.

Άρθρο 3 Εγκρίνεται κατάλογος χωρών/περιοχών υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου για τις οποίες έχει θεσπιστεί το μέτρο καραντίνας για τα πρόσωπα που φτάνουν στη Ρουμανία από αυτούς, σε ισχύ από τις 15.10.2020, που προβλέπεται στο παράρτημα 2.

Άρθρο 4 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων αρ. 36 / 21.07.2020 ολοκληρώνεται στο άρθ. 3, παρ. (1), με δύο νέες επιστολές ως εξής:
- "υ) πρόσωπα που παραδόθηκαν στις ρουμανικές αρχές βάσει συμφωνιών επανεισδοχής, τα οποία επιστράφηκαν με ταχεία διαδικασία."
- ”ζ) υπάλληλοι / εκπρόσωποι ρουμανικών οικονομικών φορέων που ταξιδεύουν εκτός Ρουμανίας για να διαπραγματευτούν / υπογράψουν συμβάσεις / εμπορικές συμφωνίες, εάν παρουσιάζουν αρνητικό τεστ για SARS-CoV-2, το αργότερο 48 ώρες πριν από την είσοδο στην εθνική έδαφος, καθώς και έγγραφο που δικαιολογεί τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση/εμπορική συμφωνία που έχει υπογραφεί».

Άρθρο 5 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων αρ. 36 / 21.07.2020 ολοκληρώνεται στο άρθ. 3, με νέα παράγραφο μετά την παράγραφο (3), ως εξής: «(4) Οι εξετάσεις SARS-CoV-2 που ζητήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (1) και (2) πρέπει να διεξάγονται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια και τα αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνουν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές.

Άρθρο 6 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων αρ. 36 / 21.07.2020 τροποποιείται στο άρθ. 5 παράγραφος 1 και θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:
«(1) Για ειδικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν συμμετοχή σε οικογενειακές εκδηλώσεις που σχετίζονται με γέννηση, γάμο ή θάνατο, ταξίδια για ιατρικές παρεμβάσεις/θεραπείες σε περιπτώσεις που δεν υποστηρίζουν αναβολή (π.χ. ογκολογικά νοσήματα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια - σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης), αλλαγή εγγράφων ταυτότητας , φεύγοντας από τη χώρα, πραγματοποιώντας τη δοκιμασία που προβλέπεται στο άρθ. 3 παράγραφος (3) κ.λπ., η προσωρινή αναστολή του μέτρου της καραντίνας που προβλέπεται στο άρθ. 2 και άρθ. 4, με βάση τα δικαιολογητικά.»

Άρθρο 7 Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλες τις συνιστώσες του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, προς εφαρμογή με διαταγές και διοικητικές πράξεις των αρχηγών τους.

Απόφαση-CNSU-αρ.-49-της-13.10.2020-και-παραρτήματα

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.