ΕΠΙΣΗΜΟ: Η Ρουμανία ανανέωσε την κόκκινη, κίτρινη, πράσινη λίστα. Στην κίτρινη λίστα η Κούβα και η Ζάμπια!

0 6.160

Στις 25 Ιουνίου, η Ρουμανία ενημέρωσε την κόκκινη, κίτρινη, πράσινη λίστα. Η Κούβα και η Ζάμπια έγιναν κίτρινες στην πράσινη ζώνη και οι Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ κιτρινίστηκαν στην κόκκινη ζώνη!! Η Βρετανία παραμένει στην κόκκινη λίστα λόγω των νέων στελεχών. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, Η Ρουμανία δεν απαιτεί πλέον την υποχρεωτική παρουσίαση αρνητικού τεστ PCR κατά την επιβίβαση.

Κατάλογος με ταξινόμηση χωρών / εδαφών σύμφωνα με το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης, σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 42 της 25.06.2021 της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε συζήτησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ βρίσκονται στην πράσινη λίστα. Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Ρουμανία χωρίς περιορισμούς και χωρίς δοκιμές.

Η ταξινόμηση των χωρών / εδαφών επιδημιολογικού κινδύνου, σύμφωνα με το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης στις 14 ημέρες, γίνεται σε 3 κατηγορίες ως εξής:

  1. Πράσινη ζώνη - όταν το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 1.000 κατοίκους είναι μικρότερο ή ίσο με 1,5·
  2. Κίτρινη ζώνη - όπου το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 1.000 κατοίκους είναι μεταξύ 1,5 και 3 ανά 1.000 κατοίκους·
  3. Κόκκινη ζώνη - όπου το σωρευτικό ποσοστό εμφάνισης νέων κρουσμάτων ασθένειας τις τελευταίες 14 ημέρες σε σχέση με 1.000 κατοίκους είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3 ανά 1000 κατοίκους.
  • Η ταξινόμηση από την κίτρινη ή πράσινη ζώνη στην κόκκινη ζώνη, καθώς και η ταξινόμηση από την πράσινη ζώνη στην κίτρινη ζώνη, τίθεται σε ισχύ εντός 24 ωρών από την έγκριση του Καταλόγου χωρών/περιοχών επιδημιολογικού κινδύνου με απόφαση του Εθνική Επιτροπή Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.
  • Η ταξινόμηση από την κόκκινη ζώνη στην πράσινη ή κίτρινη ζώνη, καθώς και η κατάταξη από την κίτρινη ζώνη στην πράσινη ζώνη, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του Καταλόγου χωρών / εδαφών επιδημιολογικού κινδύνου με απόφαση του Εθνικού Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων.
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.