Η Ουγγαρία κλείνει τα σύνορά της μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Επιτρέπεται η διέλευση χωρίς περιορισμούς!

0 22.074

Την 1η Οκτωβρίου 2020, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αποφάσισε να διατηρήσει για περίοδο ενός μήνα τους περιορισμούς εισόδου σε αυτό το κράτος, που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ουγγαρία κλείνει τα σύνορά της τον Οκτώβριο

Από την άποψη αυτή, Οι ξένοι υπήκοοι ΔΕΝ μπορούν να εισέλθουν στην Ουγγαρία για τουριστικούς σκοπούς, εκτός από περιπτώσεις που υπόκεινται σε παρέκκλιση:

 • για συμμετοχή σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία, με την προσκόμιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή όργανο·
 • για την άσκηση επιχειρηματικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, που δικαιολογείται από πρόσκληση που εκδίδεται από κεντρικές, τοπικές δημόσιες αρχές ή αυτόνομες διοικήσεις·
 • εάν η παρουσία στην Ουγγαρία δικαιολογείται από ιατρικούς σκοπούς, με την προσκόμιση ιατρικής επιστολής ή άλλου ιατρικού πιστοποιητικού·
 • για τη συμμετοχή σε εξετάσεις μαθητών και φοιτητών, εφόσον το εκπαιδευτικό ίδρυμα πιστοποιεί το γεγονός αυτό με βεβαίωση·
 • Μπορούν επίσης να χορηγηθούν εξαιρέσεις σε εργαζόμενους που εργάζονται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών όταν η είσοδος στη χώρα αφορά ταξίδι στον τόπο εργασίας (αναχώρηση μεταφοράς), αντίστοιχα επιστροφή στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εμπορευμάτων, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από το εργοδότης;
 • για συμμετοχή σε τελετές στενών συγγενών (γάμος, θάνατος, βάπτιση)·
 • για τη φροντίδα των συγγενών, σύμφωνα με το άρθρο V του ουγγρικού Αστικού Κώδικα·
 • για συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού ή της θρησκείας·
 • για άλλους δικαιολογημένους λόγους.

Το αίτημα για παρέκκλιση θα απευθύνεται στην αρμόδια τοπική αστυνομία, ανάλογα με το σημείο εισόδου στην ουγγρική επικράτεια. Σε περίπτωση άφιξης ατόμων με αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, αρμόδια αστυνομία είναι αυτή του Τομέα XVIII της Βουδαπέστης. Οι αιτήσεις για παρέκκλιση αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα στα ουγγρικά ή αγγλικά στη διεύθυνση https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Οι αιτήσεις μπορεί να απορριφθούν από την αστυνομία εάν:

 • υπάρχουν αμφιβολίες για τον πραγματικό σκοπό της εισόδου στην Ουγγαρία.
 • υπάρχουν επιδημιολογικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι δημόσιας ασφάλειας ή εθνικής ασφάλειας από την πλευρά του ατόμου που επιθυμεί να εισέλθει στην Ουγγαρία.

Τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αιτιολόγηση της παρέκκλισης θα πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα στις ουγγρικές συνοριακές αρχές την ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Διατάξεις για οικονομικά και επαγγελματικά ταξίδια

Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2020 - σύμφωνα με το άρθ. 10 / Β παρ. (1) του Κυβερνητικού Διατάγματος αριθ. 408 του 2020 (VIII. 30.), οι αλλοδαποί πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην Ουγγαρία, χωρίς περιορισμούς, με σκοπό την άσκηση εμπορικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, εάν το πιστοποιήσουν κατά την είσοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματίες θα προσκομίσουν δικαιολογητικά που θα δικαιολογούν τον σκοπό του ταξιδιού. Τα ταξίδια μπορούν να λάβουν πολλές μορφές (εμπορικές διαπραγματεύσεις, συμμετοχή σε έκθεση, αγορά πρώτων υλών κ.λπ.), επομένως η οντότητα προς το συμφέρον της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η είσοδος πρέπει να πιστοποιήσει σε έγγραφο (υπογεγραμμένο για λογαριασμό της εταιρείας) ότι Η είσοδος θα πραγματοποιείται για εμπορικούς ή οικονομικούς σκοπούς, αναφέροντας επίσης τον συγκεκριμένο λόγο.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι οι ουγγρικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την πρόσβαση στην Ουγγαρία, για μέγιστη περίοδο 24 ωρών, στους πολίτες των γειτονικών κρατών της Ουγγαρίας, σε μέγιστη ακτίνα 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα. Είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων και πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ουγγαρίας εντός 24 ωρών το πολύ.

Οι Ούγγροι πολίτες που ζουν στη συνοριακή περιοχή σε απόσταση 30 km και επιστρέφουν από γειτονικές χώρες μπορούν να εισέλθουν χωρίς περιορισμούς εάν η περίοδος παραμονής τους στο εξωτερικό δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες και εάν δεν έχουν εγκαταλείψει την ακτίνα των 30 km από τη συνοριακή γραμμή. στο έδαφος του γειτονικού κράτους.

Οι εποχικοί εργαζόμενοι στη Ρουμανία μπορούν επίσης να εισέλθουν στην ουγγρική επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ούγγρος εργοδότης υποβάλει ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία ταυτοποίησής τους στην ουγγρική αστυνομία. Τα σημεία διέλευσης των συνόρων για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν από την ηγεσία της ουγγρικής αστυνομίας.

Εξαιρέσεις και ζητήματα διαμετακόμισης

ΔΕΝ απαιτείται τεστ COVID-19 για διέλευση μέσω Ουγγαρίας.

Όσον αφορά τη διέλευση, οι ουγγρικές αρχές δήλωσαν ότι επιτρέπεται, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η διάρκεια της διέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες·
 • οι άνθρωποι δεν εμφανίζουν συμπτώματα ειδικά για τη λοίμωξη COVID-19·
 • τα άτομα που διέρχονται πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο που να δείχνει ξεκάθαρα τον σκοπό του ταξιδιού και τη χώρα προορισμού, αντίστοιχα, να έχουν εξασφαλίσει την είσοδο στο έδαφος του γειτονικού κράτους της Ουγγαρίας, που βρίσκεται στη διαδρομή διέλευσης προς τη χώρα προορισμού.

Η διέλευση θα πραγματοποιείται μόνο στα δρομολόγια που έχουν καθοριστεί και δημοσιευτεί Ιστοσελίδα της ουγγρικής αστυνομίας, δηλώνοντας ρητά τους χώρους στάσης / ανάπαυσης.

Τα ακόλουθα σημεία διέλευσης των συνόρων είναι ανοιχτά για τη διέλευση Ρουμάνων πολιτών:

 • BORS II - NAGYKEREKI, που προορίζονται για τη διεθνή εμπορία προσώπων και αγαθών·
 • ΠΕΤΕΑ - ΤΣΕΝΓΕΡΣΙΜΑ, που προορίζονται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
 • URZICENI - VÁLLAJ, που προορίζεται για διεθνή εμπορία ανθρώπων (διαμετακόμιση)·
 • VALEA LUI MIHAI - NYÍRÁBRÁNY, που προορίζονται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
 • BORŞ - ÁRTÁND, που προορίζονται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
 • VĂRŞAND - GYULA, που προορίζονται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
 • ΤΟΥΡΝΟΥ - ΜΠΑΤΟΝΙΑ, που προορίζονται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
 • NĂDLAC (NAGYLAK) - MAKO, που προορίζονται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
 • NĂDLAC 2 (αυτοκινητόδρομος) - CSANÁDPALOTA, που προορίζονται για τη διεθνή διακίνηση προσώπων και αγαθών (διαμετακόμιση)·
 • CURTICI - LOKOSHAZA - προορίζεται για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων·
 • ΣΑΛΟΝΤΑ - MÉHKERÉK, που προορίζονται για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία προσώπων.
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.