Το CNSU υιοθέτησε τους νέους κανόνες για την εφαρμογή του μέτρου της καραντίνας για όλους όσους φτάνουν στη Ρουμανία

0 10.538

Η Εθνική Επιτροπή για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση, 6 Δεκεμβρίου 2021, την απόφαση 111 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του μέτρου καραντίνας σε άτομα που φτάνουν στη Ρουμανία που ισχύει μεταξύ 10.12.2021 στις 00:00 - 08.01.2022 στις 24:00 .

1. Επιβάλλεται μέτρο καραντίνας διάρκειας 14 ημερών στην κατοικία, τη δηλωμένη τοποθεσία ή τον ειδικό χώρο που προορίζεται για άτομα που φθάνουν από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετική Συνομοσπονδία, ως εξής:

 • α) άτομα που φθάνουν από την Πράσινη ή Κίτρινη Ζώνη και δεν προσκομίζουν απόδειξη εμβολιασμού, απόδειξη θετικής επιβεβαίωσης για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα και για τα οποία έχουν τουλάχιστον 14 ημέρες που έχει παρέλθει από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη χώρα ή την απόδειξη του αρνητικού τεστ RT-PCR για COVID-19 που πραγματοποιήθηκε το αργότερο 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια ( για όσους ταξιδεύουν μόνοι τους).
 • β) άτομα που φθάνουν από την Κόκκινη Ζώνη και δεν προσκομίζουν απόδειξη εμβολιασμού ή θετική επιβεβαίωση για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα και για τα οποία έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης μέχρι την ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

2. Θα επιβληθεί μέτρο καραντίνας 10 ημερών για μη εμβολιασμένα άτομα ή για άτομα που δεν έχουν βρεθεί θετικά στη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα και που φθάνουν από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην κόκκινη ζώνη, εάν δείξει αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που εκτελείται όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ταξιδεύοντας σε τα δικά τους).

3. Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εξαιρούνται από το μέτρο καραντίνας που θεσπίζεται με τους όρους 1 και 2:

 • α) παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών και άνω·
 • β) παιδιά άνω των 12 ετών και κάτω των 16 ετών, ανεξάρτητα από τη χώρα που κινδυνεύει, εάν έχουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, το πολύ 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για τα ταξίδια με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα)·
 • γ) μη εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, τα οποία φτάνουν από την Κόκκινη Ζώνη και παραμένουν στην εθνική επικράτεια για περίοδο μικρότερη από 3 ημέρες (72 ώρες) εάν το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARSCoV-2, που εκτελείται όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν σε τα δικά τους). Εάν τα άτομα δεν εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια εντός 3 ημερών (72 ωρών), με στοιχεία της διεύθυνσης δημόσιας υγείας του νομού στον οποίο διαμένουν ή όπου έχουν δηλωθεί η διεύθυνση στην είσοδο της χώρας, θα τεθούν σε καραντίνα. για περίοδο 14 ημερών, αρχής γενομένης από την τέταρτη ημέρα μετά την είσοδο στο ρουμανικό έδαφος·
 • δ) πρόσωπα υπό διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 24 ωρών από την είσοδο στο έδαφος της χώρας·
 • ε) διασυνοριακούς εργαζόμενους που εισέρχονται στη Ρουμανία από την Ουγγαρία ή τη Βουλγαρία, καθώς και Ρουμάνους πολίτες που απασχολούνται σε οικονομικούς φορείς από τις αναφερόμενες χώρες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στη χώρα αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς·
 • στ) μαθητές/φοιτητές, Ρουμάνοι πολίτες ή πολίτες με κατοικία ή κατοικία εκτός Ρουμανίας, που παρακολουθούν μαθήματα ορισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό, μετακινούνται καθημερινά σε αυτά και παρουσιάζουν δικαιολογητικά ή που πρέπει να δώσουν εξετάσεις για την ολοκλήρωση τους σπουδές ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους σε εκπαιδευτικές μονάδες/ ιδρύματα της χώρας ή να ταξιδέψουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έναρξη, οργάνωση, παρακολούθηση ή ολοκλήρωση σπουδών, καθώς και τους συνοδούς τους εάν είναι ανήλικοι.
 • ζ) μέλη αθλητικών αποστολών, καθώς και καλλιτέχνες και το προσωπικό τους μη εμβολιασμένοι ή που δεν έχουν δοκιμαστεί θετικοί για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, που φθάνουν από την Κόκκινη Ζώνη για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, αντίστοιχα πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην εθνική επικράτεια, εάν δείχνει το αρνητικό αποτέλεσμα ενός τεστ RT-PCR για λοίμωξη από SARS-CoV-2 που πραγματοποιήθηκε το πολύ 72 ώρες πριν την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα) και συμμετέχουν μόνο σε δραστηριότητες στους αγώνες ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις αναφερόμενες εκδηλώσεις·
 • η) οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα άνω των 2,4 τόνων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων με περισσότερες από 9 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, η οποία παρέχει μεταφορά σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν έχουν δοκιμαστεί θετικοί για λοίμωξη από SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, κατά την άφιξη από την Κόκκινη Ζώνη, εάν δείξουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη SARS-CoV-2 το πολύ 72 ώρες πριν από την είσοδο την εθνική επικράτεια και το ταξίδι πραγματοποιείται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς·
 • θ) πρόσωπα που παραδόθηκαν στις ρουμανικές αρχές βάσει συμφωνιών επανεισδοχής, τα οποία επιστράφηκαν με ταχεία διαδικασία·
 • ι) μέλη διπλωματικών αποστολών, προξενικών αρχών, άλλων διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στο Βουκουρέστι και κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων, βάσει αμοιβαιότητας, προσωπικό εξομοιούμενο με διπλωματικό προσωπικό, μέλη του Ρουμανικού Διπλωματικού και Προξενικού Σώματος και κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, μη εμβολιασμένοι ή που δεν έχουν δοκιμαστεί θετικοί για λοίμωξη από SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, που φτάνουν από την Κόκκινη Ζώνη και παρουσιάζουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη SARS-CoV-2 το αργότερο από 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν μόνοι τους).

4. Το μέτρο καραντίνας επιβάλλεται στο σπίτι, στη δηλωθείσα τοποθεσία ή σε ειδικό καθορισμένο χώρο με διάρκεια 14 ημερών για άτομα που φθάνουν από τρίτες χώρες και δεν πρέπει να εμφανίζει αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής RT-PCR για COVID-19 48 ώρες πριν την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα).

5. Θα θεσπιστεί μέτρο καραντίνας στο σπίτι, στη δηλωθείσα τοποθεσία ή σε ειδικό χώρο που προορίζεται για περίοδο 10 ημερών για μη εμβολιασμένα άτομα ή για άτομα που δεν έχουν βρεθεί θετικά σε λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στην τρίτη χώρα, ανεξάρτητα από τη συμπερίληψή τους στη ζώνη κινδύνου, εάν δείξουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARSCoV-2, που εκτελείται όχι περισσότερο από 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσιο μέσο μεταφορά) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα).

6. Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εξαιρούνται από το μέτρο καραντίνας που θεσπίζεται με τους όρους 4 και 5:

 • α) παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών και άνω·
 • β) παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών και κάτω των 16 ετών, εάν εμφανίσουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιείται το πολύ 48 ώρες πριν την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή είσοδος στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα)·
 • γ) μη εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, τα οποία παραμένουν στην εθνική επικράτεια για διάστημα μικρότερο από 3 ημέρες (72 ώρες) εάν δείχνει το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για μόλυνση από τον ιό SARSCoV-2, που πραγματοποιήθηκε το πολύ 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν μόνοι). Εάν τα άτομα δεν εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια εντός 3 ημερών (72 ωρών), με στοιχεία της διεύθυνσης δημόσιας υγείας του νομού στον οποίο διαμένουν ή όπου έχουν δηλωθεί η διεύθυνση στην είσοδο της χώρας, θα τεθούν σε καραντίνα. για περίοδο 14 ημερών, αρχής γενομένης από την τέταρτη ημέρα μετά την είσοδο στο ρουμανικό έδαφος·
 • δ) πρόσωπα υπό διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 24 ωρών από την είσοδο στο έδαφος της χώρας·
 • ε) διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία από τη Σερβία, την Ουκρανία ή τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και Ρουμάνους πολίτες που απασχολούνται σε οικονομικούς φορείς από τις αναφερόμενες χώρες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στη χώρα αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς·
 • στ) μαθητές/φοιτητές, Ρουμάνοι πολίτες ή πολίτες με κατοικία ή κατοικία εκτός Ρουμανίας, που παρακολουθούν μαθήματα ορισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό, μετακινούνται καθημερινά σε αυτά και παρουσιάζουν δικαιολογητικά ή που πρέπει να δώσουν εξετάσεις για την ολοκλήρωση τους σπουδές ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους σε εκπαιδευτικές μονάδες/ ιδρύματα της χώρας ή να ταξιδέψουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έναρξη, οργάνωση, παρακολούθηση ή ολοκλήρωση σπουδών, καθώς και τους συνοδούς τους εάν είναι ανήλικοι.
 • ζ) μέλη αθλητικών αποστολών, καθώς και καλλιτέχνες και το προσωπικό τους που δεν είναι εμβολιασμένοι ή που δεν έχουν δοκιμαστεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, φτάνουν για να συμμετάσχουν σε αθλήματα διαγωνισμούς, αντίστοιχα πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην εθνική επικράτεια, εάν δείχνει το αρνητικό αποτέλεσμα ενός τεστ RT-PCR για λοίμωξη SARS-CoV-2 που πραγματοποιήθηκε το πολύ 48 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με μεταφορικό μέσο από κοινού) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν μόνοι τους) και συμμετέχουν μόνο σε δραστηριότητες στους διαγωνισμούς ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις εκδηλώσεις που αναφέρονται·
 • η) οδηγοί οχημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα άνω των 2,4 τόνων που παρέχουν εμπορευματική μεταφορά, καθώς και οδηγοί οχημάτων με περισσότερες από 9 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, η οποία παρέχει μεταφορά ατόμων, μη εμβολιασμένων ή μη έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, εάν το τεστ RT-PCR για λοίμωξη από SARS-CoV-2 είναι αρνητικό το πολύ 48 ώρες πριν από την εθνική επικράτεια και το ταξίδι γίνεται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς.
 • θ) πρόσωπα που παραδόθηκαν στις ρουμανικές αρχές βάσει συμφωνιών επανεισδοχής, τα οποία επιστράφηκαν με ταχεία διαδικασία·
 • ι) μέλη διπλωματικών αποστολών, προξενικών αρχών, άλλων διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στο Βουκουρέστι και κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων, βάσει αμοιβαιότητας, προσωπικό εξομοιούμενο με διπλωματικό προσωπικό, μέλη του Ρουμανικού Διπλωματικού και Προξενικού Σώματος και κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, μη εμβολιασμένοι ή που δεν έχουν δοκιμαστεί θετικοί για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, οι οποίοι φτάνουν από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από την κατάσταση κινδύνου, μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 το αργότερο 48 ώρες πριν την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν μόνοι τους).
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.