Τα δύο πρώτα αεροσκάφη Boeing 737 Max TAROM θα παραδοθούν τον Αύγουστο του 2025

0 548

Η Εθνική Εταιρεία Αεροπορικών Μεταφορών της Ρουμανίας - TAROM ανακοινώνει την υπογραφή των Επιστολών Πρόθεσης, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την αγορά δύο νέων αεροσκαφών Boeing 737 Max με μίσθωση, με παράδοση τον Αύγουστο 2025.

Η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιο ανάκαμψης της εταιρείας, που στοχεύει κυρίως στην ανανέωση του στόλου, μέτρα εμπορικής βελτιστοποίησης (έναρξη του καλοκαιρινού προγράμματος 2024, που στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δρομολογίων της εγχώριας αγοράς και στην αύξηση του ποσοστού χρήσης του τρέχοντος αεροσκάφους). υποστήριξη της συμμετοχής της Ρουμανίας στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα του 2024, μέτρα οργανωτικής αποτελεσματικότητας και μέτρα βελτιστοποίησης κόστους. Η παράδοση των δύο πρώτων νέων αεροσκαφών, το 2025, αποτελεί μέρος του υποτιθέμενου μακροπρόθεσμου σχεδίου εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εταιρείας.

Η TAROM μπαίνει στη σωστή γραμμή στη διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου ανάκαμψης

Οι λειτουργικές επιδόσεις τους τελευταίους μήνες του 2023, που συνέβαλαν στην εξυγίανση της ροής ιδίων κεφαλαίων που παρήγαγε η εταιρεία, έπεισαν τόσο τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της TAROM, η οποία ενέκρινε την υπογραφή των επιστολών προθέσεων, όσο και το Συμβούλιο Ανταγωνισμού, η οποία εμπλέκεται στην επικύρωση της εκπλήρωσης προς την εταιρεία των αντισταθμιστικών μέτρων που απαιτούνται για την αποτροπή της στρέβλωσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον κλάδο των αερομεταφορών, με τη λήψη κρατικής ενίσχυσης τον Φεβρουάριο του 2020.

Με την εξασφάλιση των δύο αεροσκαφών, που θα επισημοποιηθούν μέσω των συμβολαίων μίσθωσης, θα έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της κρατικής ενίσχυσης για αναδιάρθρωση. Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τα δύο αεροσκάφη και σιωπηρά για την εξασφάλιση της εισφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο της TAROM, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Επίσης, διευκρινίστηκαν οι τελευταίες ερωτήσεις της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης, η επικαιροποιημένη έκδοσή του αποστέλλεται στις Βρυξέλλες μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και του Συμβουλίου Ανταγωνισμού.

Αυτή τη στιγμή, η TAROM μπαίνει στη σωστή γραμμή στη διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου ανάκαμψης της εταιρείας, πληρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθεί από την ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.