Η κυβέρνηση παρέτεινε την κατάσταση συναγερμού στη Ρουμανία κατά άλλες 30 ημέρες. Οι διατάξεις της Κυβερνητικής Απόφασης 668 για τις εμπορικές πτήσεις!

1 1.173

Από τις 16 Αυγούστου 2020, η κατάσταση ειδοποίησης παρατείνεται κατά άλλες 30 ημέρες. Η κατάσταση συναγερμού συνεχίζεται στη Ρουμανία για μια περίοδο ακόμη 30 ημερών χωρίς πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και, ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης, αυτή η κατάσταση συναγερμού θα προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες στο βαθμό που αυτό το επιτρέπουν. Η απόφαση ελήφθη με την κυβερνητική απόφαση 668 της 14ης Αυγούστου 2020.

Οι διατάξεις της Κυβερνητικής Απόφασης 668 για τις εμπορικές πτήσεις!

1. Αναστολή πτήσεων από οικονομικούς φορείς της αεροπορίας προς και από χώρες που δεν υπόκεινται στην εξαίρεση καραντίνας/απομόνωσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3, άρθρο 4, υπό τις προϋποθέσεις τέχνη. 5 παρ. (3) αναμμένο. δ) του ν. αριθ. 55/2020, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αναστολή των πτήσεων που εκτελούνται από οικονομικούς φορείς της αεροπορίας προς και από χώρες που δεν υπόκεινται στην εξαίρεση καραντίνας/απομόνωσης που έχει θεσπιστεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και από αυτές τις χώρες στη Ρουμανία για όλα τα αεροδρόμια της Ρουμανίας, σύμφωνα με τέχνη. 37 του Νόμου αρ. 55/2020, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις, εγκρίνεται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων.

2. Από τις διατάξεις του σημείου 1 εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες πτήσεων:

a) εκτελούνται με κρατικά αεροσκάφη·

b) φορτίο ή/και ταχυδρομείο·

c) ανθρωπιστικές ή επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες·

d) για έρευνα-διάσωση ή επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατόπιν αιτήματος δημόσιας αρχής στη Ρουμανία·

e) με σκοπό τη μεταφορά των ομάδων τεχνικής παρέμβασης, κατόπιν αιτήματος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στη Ρουμανία·

f) Μη εμπορικές τεχνικές εκφορτώσεις·

g) εντοπισμός θέσης αεροσκάφους, χωρίς φορτίο εμπορικού πορθμείου·

h) τεχνική, για την εκτέλεση εργασιών σε αεροσκάφη·

i) πραγματοποιούνται από αερομεταφορείς που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράτυπες πτήσεις (τσάρτερ), για τη μεταφορά εποχικών εργαζομένων ή για τον επαναπατρισμό ξένων υπηκόων από τη Ρουμανία σε άλλα κράτη, με την έγκριση της ρουμανικής αρχής πολιτικής αεροπορίας και την αρμόδια αρχή του κράτους προορισμού·

j) διενεργείται από αερομεταφορείς που κατέχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράτυπες πτήσεις (τσάρτερ), από άλλα κράτη προς τη Ρουμανία, για τον επαναπατρισμό Ρουμάνων πολιτών, με την έγκριση της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, βάσει της συμφωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών·

k) πραγματοποιούνται από αερομεταφορείς που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πτήσεις τσάρτερ, για τη μεταφορά εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών που προβλέπεται στο παράρτημα αριθ. 3 στην ανακοίνωση για την εφαρμογή των Πρασίνων Λωρίδων στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας βασικών αγαθών και υπηρεσιών - C (2020) 1.897, της 23ης Μαρτίου 2020, από τη Ρουμανία σε άλλα κράτη και από άλλα κράτη στη Ρουμανία, με την έγκριση της Ρουμανικής Πολιτικής Αεροναυτικής Αρχής, του Υπουργείου Εξωτερικών και της αρμόδιας αρχής του κράτους προορισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο στο ΦΕΚ: Απόφαση αρ. 668/2020 σχετικά με την επέκταση του καθεστώτος συναγερμού στη ρουμανική επικράτεια από τις 16 Αυγούστου 2020, καθώς και τη θέσπιση των μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια αυτού για την πρόληψη και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.