Συνθήκες ταξιδιού στο Λουξεμβούργο: αρνητικό τεστ για COVID-19 (PCR ή αντιγόνο)

0 1.127

Από τις 29 Ιανουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, όλα τα άτομα που φτάνουν στο Λουξεμβούργο αποκλειστικά αεροπορικώς πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, έντυπο ή ηλεκτρονικό, πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος του Λουξεμβούργου.

Γίνονται αποδεκτές τόσο οι μοριακές δοκιμές PCR (που πραγματοποιούνται το πολύ 72 ώρες πριν την επιβίβαση) όσο και οι γρήγορες δοκιμές αντιγόνου. Το μέτρο αυτό ισχύει τόσο για αλλοδαπούς όσο και για υπηκόους Λουξεμβούργου που έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες στο εξωτερικό.

Εκτός από αυτό το μέτρο, τα άτομα που φτάνουν από χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να πραγματοποιήσουν ένα γρήγορο τεστ για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Findel / Λουξεμβούργο. Τα παραπάνω μέτρα δεν ισχύουν για χερσαία σύνορα.

Άτομα που δεν παρουσιάζουν το τεστ κατά την είσοδο στο Λουξεμβούργο ή που αρνούνται να το κάνουν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου θα τεθούν σε απομόνωση / καραντίνα για περίοδο 14 ημερών.    

Κατηγορίες προσώπων που εξαιρούνται από την υποχρέωση να κάνουν το τεστ για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους στο Λουξεμβούργο δεν υπερβαίνει τις 72 ώρες:

  • Πρόσωπα με αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών (κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων).
  • Επιβάτες σε διέλευση στο αεροδρόμιο Findel / Λουξεμβούργο.
  • Μέλη του διπλωματικού σώματος, προσωπικό διεθνών οργανισμών ή πρόσωπα που έχουν προσκληθεί από αυτούς τους οργανισμούς στο Λουξεμβούργο σε διάφορες περιστάσεις, στρατιωτικό προσωπικό, ανθρωπιστικό προσωπικό και προσωπικό προστασίας σε υπηρεσία·
  • Άτομα που ταξιδεύουν αεροπορικώς για λιγότερο από 72 ώρες από το Μεγάλο Δουκάτο σε κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εγκαταλείψει τον χώρο Σένγκεν ή το έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.   

Η LuxAir έχει θεσπίσει υποχρέωση για τους επιβάτες να συμπληρώνουν δήλωση υγείας. Φόρμα /Ειδοποίηση της κατάστασης της υγείας πριν από την αποστολή.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.