Το νομαρχιακό συμβούλιο του Μπρασόβ θα προσφέρει επιδοτήσεις για την προσέλκυση νέων αερομεταφορέων!

0 29

Μέσω δελτίου τύπου, το Συμβούλιο της Κομητείας του Μπρασόβ ανακοινώνει ότι θα είναι με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπρασόβ, τόσο με την κατανομή της απαραίτητης χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της RA "AIBG", όσο και με τη λήψη μέτρων για την επέκταση του προγράμματος λειτουργίας από τις 12 στις 16. ώρες. Ταυτόχρονα, η CJ Brașov θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επεκτείνει το ωράριο του αεροδρομίου σε 24 ώρες την ημέρα και να προσελκύσει νέους αερομεταφορείς το πρόγραμμα ενίσχυσης. Παρακάτω έχετε το πλήρες δελτίο τύπου!

Η κατασκευή και η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Braşov-Ghimbav (AIBG) αντιπροσωπεύει τον σημαντικότερο επενδυτικό στόχο που αναλήφθηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από το συμβούλιο της κομητείας Braşov.

Η αποστολή της δημόσιας αρχής του νομού εκπληρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2023, με τα εγκαίνια του Αεροδρομίου, υπό τις προϋποθέσεις που τα στοιχεία που απαρτίζουν την υποδομή του αεροδρομίου παραδόθηκαν στη διοίκηση της Αυτόνομης Διοίκησης «AIBG» Ρ.Α. και τον συντονισμό, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας αεροπορικών μεταφορών που έχουν την ευθύνη της εκτελεστικής διαχείρισης του Αεροδρομίου.

Το Συμβούλιο της Κομητείας του Μπρασόβ συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό του διεθνούς αεροδρομίου του Μπρασόβ, τόσο με τη διάθεση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της RA "AIBG", όσο και με τη λήψη μέτρων για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας από τις 12 έως τις 16 μ.μ., αρχής γενομένης από τις 15 Ιανουαρίου. , 2024, απόφαση που εκδόθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές του αεροναυτικού τομέα - ROMATSA και τη Ρουμανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του συμβουλίου της κομητείας του Μπρασόβ, Şerban Todorică-Constantin, θα κάνει όλη την απαραίτητη επιμέλεια, ώστε το διεθνές αεροδρόμιο του Μπρασόβ να φτάσει στο 24ωρο πρόγραμμα λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

CJ Brasov: Στηρίζουμε τη δραστηριότητα του Αεροδρομίου με ό,τι εξαρτάται από εμάς!

"Στηρίζουμε τη δραστηριότητα του Αεροδρομίου με ό,τι εξαρτάται από εμάς, αλλά εντός των ορίων που επιβάλλει ο νόμος. Όλοι θέλουμε την καλύτερη και πιο ανεπτυγμένη δραστηριότητα των αεροδρομίων, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι αερομεταφορείς είναι ιδιωτικές εταιρείες που υπακούουν στους νόμους της αγοράς και στην οικονομική κερδοφορία. Οι αποφάσεις που αφορούν τον περιορισμό ή την ανάπτυξη αεροπορικών πτήσεων ανήκουν στο σύνολό τους και λαμβάνονται μετά από δικούς τους οικονομικούς και οικονομικούς υπολογισμούς. Δεν εξαρτάται από εμάς εάν ένας ιδιωτικός φορέας θα εισέλθει ή θα εξέλθει από την αγορά. Εμείς, ως δημόσια αρχή της κομητείας, θα υποστηρίξουμε κάθε δραστηριότητα που υποστηρίζει την εδραίωση της θέσης του αεροδρομίου Brasov μεταξύ των σημαντικότερων αερομεταφορών στη χώρα μας», δήλωσε ο πρόεδρος του CJ Braşov, Şerban Todorică-Constantin.

Το Συμβούλιο της Κομητείας του Μπρασόβ πρόκειται να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία μπορεί να χορηγηθεί το καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τη στήριξη της δραστηριότητας των αερομεταφορέων στο αεροδρόμιο του Μπρασόβ, και από αυτή την άποψη απαιτείται η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η χορήγηση αυτής της ενίσχυσης, η οποία στοχεύει στην τόνωση των αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να αυξηθεί η επιβατική κίνηση και ο αριθμός των προορισμών που λειτουργούν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση άλλων νομαρχιακών συμβουλίων στη χώρα που διαθέτουν αεροδρόμια, θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Μπρασόβ, το συντομότερο καθώς ολοκληρώνονται όλα τα στάδια που προβλέπει ο νόμος.

"Πιστεύουμε ότι η κομητεία Brasov διαθέτει όλα τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης, του τουριστικού δυναμικού, του ενδιαφέροντος που δείχνει τόσο το επιχειρηματικό περιβάλλον όσο και οι πολίτες για τη χρήση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, ώστε να μπορεί να υποβάλει προσφορά για ρουμανικό και ξένο αέρα χειριστές», κατέληξε ο πρόεδρος CJ Braşov.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.