Περιήγηση σε ετικέτες

NTSB

Το NTSB θέλει συσκευές εγγραφής βίντεο στο πιλοτήριο

Το National Transportation Safety Board (NTSB) των ΗΠΑ προσπαθεί να αναπτύξει συσκευές εγγραφής βίντεο στο πιλοτήριο για περισσότερα από 10 χρόνια. Η Υπηρεσία Έρευνας Ασφάλειας της Αεροπορίας έχει συμπεριλάβει τη σύσταση στη λίστα...