Μεταφορά υγρών, αερολυμάτων και τζελ σε χειραποσκευές

2 2.219

ΕΦΑΡΜΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 246/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων στα αεροδρόμια της ΕΕ.

Οι νέες απαιτήσεις δεν αλλάζουν σημαντικά τους κανόνες μεταφοράς που ισχύουν για υγρά, αερολύματα και τζελ που μεταφέρονται στις χειραποσκευές. Διατηρήστε τον περιορισμό ποσότητας στα 100 ml ανά δοχείο (μέγιστο 1 λίτρο), καθώς και τη μεταφορά φαρμάκων, τροφών ειδικής διατροφής και απαραίτητων παιδιών κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Από τις 31 Ιανουαρίου 2014, τα υγρά που επιτρέπεται να μεταφέρονται στις χειραποσκευές πρέπει να εξετάζονται με χρήση εξοπλισμού ανάλυσης υγρών στα αεροδρόμια αναχώρησης ή/και μεταφοράς.

Κατά την εκτέλεση του ελέγχου, το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να ζητήσει από τους επιβάτες αποδεικτικά της γνησιότητας των προϊόντων ή το άνοιγμα των δοχείων που περιέχουν τα υγρά και μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά τους.

Τα μόνα υγρά, αερολύματα και τζελ που μπορούν να συνεχίσουν να μεταφέρονται, χωρίς περιορισμούς, στις χειραποσκευές είναι αυτά σε μεμονωμένα δοχεία έως 100 ml και τοποθετημένα σε διάφανη, επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα, ο όγκος της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λίτρο.

Όλα αυτά τα προϊόντα πρέπει να αφαιρούνται από τις χειραποσκευές και να παρουσιάζονται ξεχωριστά στον έλεγχο ασφαλείας.

Εθνική Εταιρεία Αεροδρομίων Βουκουρεστίου να διαθέσει ειδικό εξοπλισμό για τον έλεγχο υγρών στις δομές που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή του ελέγχου ασφαλείας. Αυτά θα τοποθετηθούν σε ειδικά φίλτρα, τα οποία οι επιβάτες θα μπορούν να αναγνωρίσουν με τη βοήθεια σήμανσης ή προσωπικού του αεροδρομίου.

Μέχρι τότε, άλλα υγρά, τζελ και αερολύματα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες επιτρέπεται να μεταφέρονται μόνο σε παραδιδόμενες αποσκευές.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ

Οι επιβάτες που μεταφέρονται και αγοράζουν υγρά από χώρες εκτός της Κοινότητας ή σε αεροσκάφη θα μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα υγρά σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο συνδέσεως στην ΕΕ.

ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ

Οι νέες μέθοδοι ανάλυσης υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων στοχεύουν στη σταδιακή άρση των περιορισμών στη μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές, απόφαση που θα ληφθεί από ρυθμιστικές αρχές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

υγρή_μεταφορά
transport_lichide_1
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.