Περιήγηση σε ετικέτες

Metaverse

Το Metaverse και τα οφέλη από την είσοδο των ξενοδοχείων στον τρισδιάστατο ψηφιακό εικονικό κόσμο

Το Metavers ορίζει τον τρισδιάστατο εικονικό κόσμο που επικεντρώνεται στην κοινωνική σύνδεση. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ακουστικά εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για να ταξιδέψουν στον εικονικό κόσμο. Η ιδέα των metavers δεν είναι νέα, ο όρος εξακολουθεί να υπάρχει...